Stand-up Inspiration: ideas that make a difference

Stand-up Inspiration gaat over ideeën die mensen raken, inspireren of aan het denken zetten. Ideeën waardoor mensen iets gaan doen. Ideeën gebracht door kritische en enthousiaste denkers uit verschillende werelden. Net als TED, maar dan in Toomler in Amsterdam en met Hans Sibbel. Minstens zo spannend als het idee is de vorm: ‘kaal’ op het podium met alleen een microfoon. Oftewel bevend en springlevend. En als je daarvoor wordt gevraagd dan moet je toch wel gaan?

Het idee